کارشناسان

اصغر محمد خانی

اصغر محمد خانی

اصغر محمد خانی

مدرک لیسانس رشته

خط پاسخگو 5105

تعرفه کارشناس دقیقه ای 0 توماندرباره من :

کارشناس کامپیوتر

دیدگاه ها

بیان دیدگاه

Captcha

hidden

©1398 - ساخته شده با ♡ و مقدار زیادی ☕ | طراحی و توسعه توسط پارس فرتاک